Neosoma Klinik i Eskilstuna

Friskvårdande och Rehabiliterande behandling

 

Helhetsbild enligt Kinesisk Medicin

Neosomas klinik i Eskilstuna

Neosomas klinik i Eskilstuna

I den Traditionella Kinesiska Medicinen är det viktigt att se till helheten och inte enbart behandla det fysiska symtomet. Behandlingen föregås av en noggrann TKM-diagnos där helheten beaktas, för att därefter kunna behandla både grundorsak(er) och det fysiska symtomet parallellt.

Vid första besöket

Vid första besöket ställs frågor om det direkta besväret men även om din hälsa för övrigt. Därefter känner jag på din puls och ber att få titta på din tunga. När jag ställt en TKM-diagnos ger jag dig en bild av detta tillstånd och gemensamt diskuterar vi oss fram till den mest lämpliga metoden och lägger upp en behandlingsplan.

En väldigt viktig del av behandlingen är att öka din kroppsmedvetenhet genom övningar och råd som du kan hjälpa dig själv med. I behandlingen väljer jag ofta att blanda flera olika tekniker för att uppnå bästa möjliga resultat.

Antalet behandlingar

Hur många behandlingar som behövs är väldigt individuellt. Vissa obalanser kan ha funnits i kroppen under många år innan symtom visar sig, därför kan det ta tid att återskapa ordningen i det inre. Kroniska besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid medan akuta besvär i allmänhet kräver färre behandlingar.

Individuella behandlingar

Det är svårt att närmare gå in på hur jag behandlar en specifik åkomma, då varje fall är individuellt och en ordentlig TKM-diagnos behövs. Olika personer kan visa samma symtom men grundorsaken är många gånger inte densamma.

Var rädd om din bokade tid!

Vid förhinder ska tiden avbokas senast 24 timmar innan. Ej avbokad tid debiteras i sin helhet

 
Jag har sökt Eva-Marie för många åkommor. Alla har slutat med att jag rest mig igen och blivit mitt gamla friska jag.
Jag vill nu gärna berätta om en händelse där hennes hjälp var magisk.
(läs fortsättningen under Kunders berättelser)
— Birgitta Hyrén, Eskilstuna
 
 

Metoder

 
 
 

Akupunktur

Kort om Traditionell Kinesisk Medicin

akupunktur.jpg

Traditionell Kinesisk Medicin är en flertusenårig medicinsk tradition som bygger på att det cirkulerar livsenergi, kallad Qi, i våra kroppar. Denna livsenergi flödar längs speciella banor, sk meridianer och på dessa meridianer sitter akupunkturpunkterna som terapeuten stimulerar med hjälp av nålar. Detta energiflöde cirkulerar fritt hos en frisk människa, men när flödet blockeras, vilket sker av olika anledningar, kan besvär uppstå.

Vi har tolv huvudmeridianer som är förknippade med var sitt organ i kroppen och dessa organ är i sin tur kopplade till olika vävnader, kroppsvätskor, känslor och sinnen. I den kinesiska medicinen är det viktigt att se till helheten och inte enbart behandla det fysiska symtomet. Akupunktur innebär att terapeuten återställer den naturliga balansen i kroppen, för att denna ska kunna självläka.

Världshälsoorganisationen – WHO

listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där klassisk akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Läs här!

Vad kan inte behandlas med traditionell kinesisk akupunktur?

Enligt svensk lag får cancer, epilepsi, diabetes, smittsamma infektionssjukdomar samt barn under 8 år ej behandlas av person som inte är legitimerad av Socialstyrelsen.

 

Ansluten till Svenska Akupunkturförbundet

Som akupunktör ansluten till Svenska Akupunkturförbundet utövar jag akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Jag har utbildats under  tre år i traditionell kinesisk medicin samt har en grundläggande utbildning i västerländsk medicin såsom anatomi, fysiologi och patologi.

 

 

Laser

Hur arbetar jag med laser?

1998 köpte jag min första laser för att kunna arbeta med laserakupunktur. Att behandlas med laser- akupunktur istället för nålar är uppskattat av många klienter. Jag arbetar då efter samma princip som när jag använder nålar, men klienten slipper nålsticket som av vissa människor kan upplevas som obehagligt. Äter du blodtunnande medicin använder jag ibland laserakupunktur som behandlingsmetod istället för nålar.

Lokal behandling med laser är mycket effektivt på en inflammatorisk process som tex hälsene-inflammation, tennisarmbåge, hälsporre, muskelinflammationer, artroser, muskelbristningar mm. Även besvär som herpes, bältros, eksem och svårläkta sår går bra att behandla med terapeutisk laser.

Laser_hand.jpg

I regel krävs det flera upprepade behandlingar för att gott resultat skall uppnås.

 

Laserutrustning

De laserapparaturer som jag idag arbetar med är medicinsk laser klass 3B 904nm, 830nm, 808nm,  650nm, 532nm samt 405nm. Jag har på senare år utökat min laserutrustning med flera olika laservåglängder.

Vill du läsa mer om laserbehandling så finner du en mycket bra text som är utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Jag har i samarbete med den Svenska lasertillverkaren Irradia varit med att utveckla den utrustning som Irradia tagit fram specifikt för laserakupunktur. I deras regi ger jag regelbundet utbildning i laserakupunktur.

För mer information om dessa kurser gå till www.irradia.se 

 

 

 

Kontakta mig gärna för att diskutera en eventuell behandlingsplan.

Första besöket tar ca 50- 60 minuter. Följande behandlingstillfällen ta ca 45 – 50 minuter.

Kostnad per behandlingstillfälle 720 kr exkl moms eller 900 kr inkl moms

Mottagning i Eskilstuna måndag- onsdag

Besöksadress: Neosoma Köpmangatan 41 Eskilstuna


Behandlingar. Jag-

  • har heltäckande ansvars- och patientskadeförsäkring

  • uppfyller socialstyrelsens hygienföreskrifter

  • använder mig endast av sterila engångsnålar

  • har tystnadsplikt och arbetar efter etiska regler

 
 

Halsotips_Neosoma.png